21/12/2021

HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 3749 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 15/12/2021, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, […]
15/12/2021

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NHIỄM COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC CÓ ĐƯỢC XEM LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Liên quan đến việc NLĐ bị nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc có được xem là Tai nạn lao động (“TNLĐ”), Bệnh nghề nghiệp (“BNN”) hay […]
05/08/2021

KHUNG PHÁP LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID – 19

Với tình hình dịch bệnh Covid bùng phát rộng khắp hiện tại, mối quan hệ ba bên gồm Người Sử Dụng Lao Động (“NSDLĐ”) – Người […]
06/07/2021

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người […]