23/12/2020

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG MỘT PHÉP CỘNG CƠ HỌC, CHƯA CÓ HƯỚNG DẪN ĐỦ ĐỂ THI HÀNH BỘ […]
16/11/2020

TỪ NGÀY 01/12/2020, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐ CÁO ĐƯỢC BẢO VỆ VIỆC LÀM

Căn cứ Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày […]
10/11/2020

TRỢ CẤP 01 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5-30%

Căn cứ Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2020: – Theo đó, Người lao động đủ các […]
10/11/2020

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH

Căn cứ Quyết định 1166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/9/2020 và có hiệu lực ngày 01/10/2020: – Theo đó, quy […]