24/11/2020

CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ ĐƯỢC THU THẬP DỮ LIỆU GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Thuế do Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực kể […]
16/11/2020

LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TIẾP TỤC GIẢM

Căn cứ Quyết định 1730/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/09/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020: – Tổ chức tín […]
16/11/2020

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020: Theo đó, trong thời gian người […]
16/11/2020

KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022: – Theo đó, kể từ ngày […]