24/09/2021

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID -19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 105/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch Covid – 19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác […]
10/11/2020

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Thông tư 77/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2020: – Bộ Tài chính hướng […]
06/11/2020

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

LDN hiện hành: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; LDN 2020: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm […]
18/09/2020

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NẾU CÓ HÀNH VI GỬI TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỬ ĐỒNG Ý TRƯỚC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Căn cứ Nghị định 91/2020/TT-BTC do Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020: – Theo đó, Nghị định này […]