11/04/2023

QUY TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý Khách hàng, FUJILAW trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bài viết tổng hợp các quy định liên quan đến quy trình họp […]
07/11/2022

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Ngày 03/10/2022, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTCN có hiệu lực ngày 17/11/2022 về việc quy định Danh mục các lĩnh vực và Thời […]
24/09/2021

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID -19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 105/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch Covid – 19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác […]
10/11/2020

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Thông tư 77/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2020: – Bộ Tài chính hướng […]