23/03/2020

TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Kính gửi Quý Khách hàng, Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp cả trong và ngoài nước, theo chỉ thị của Thủ […]
13/03/2020

TỪ NGÀY 01/04/2020 THỰC HIỆN KÊ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Căn cứ Công văn số 3040/BHXH-CNTT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam, Công văn số 1938/BHXH-CĐ ngày 27/8/2019 và Công 227/BHXH-CĐ ngày 10/02/2020 của BHXH Tp.HCM […]
09/03/2020

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH NCOV

Căn cứ Công văn 505/BYT-BH do Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2020: – Trường hợp được miễn chi phí […]
09/03/2020

KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO VÙNG LƯƠNG TỐI THIỂU

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 và có hiệu lực ngày 15/02/2020: – Theo đó, Bộ Xây dựng công […]