Lao động là một trong những lĩnh vực thế mạnh của FUJILAW. Bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi đã và đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động, gồm các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FUJILAW cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo, rà soát mọi khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực lao động, bao gồm:

  • Chính sách, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy trình nội bộ của doanh nghiệp.
  • Hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật và các hợp đồng khác liên quan đến pháp luật lao động.
  • Chấm dứt lao động, buộc thôi việc và các nghĩa vụ liên quan, các vấn đề khác liên quan đến việc tái cơ cấu lao động;
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội.
  • Tiền lương.
  • Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc.
  • Đại diện khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua con đường tranh tụng hoặc hòa giải ngoài tranh tụng.
  • Các vấn đề và giao ước không cạnh tranh khác.
15/10/2019

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

I. ĐIỀU KIỆN: 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều […]
27/06/2018

THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG THỰC TIỄN

Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân Tp.HCM đã ra phán quyết thừa nhận THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH có hiệu […]
22/11/2017

Tư vấn xin cấp Giấy phép lao động cho Người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Xem thông tin chi tiết Tại đây
22/11/2017

Tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Xem thông tin chi tiết Tại đây