15/10/2019

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

I. ĐIỀU KIỆN: 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều […]
27/06/2018

THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG THỰC TIỄN

Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân Tp.HCM đã ra phán quyết thừa nhận THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH có hiệu […]
22/11/2017

Tư vấn xin cấp Giấy phép lao động cho Người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Xem thông tin chi tiết Tại đây
22/11/2017

Tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Xem thông tin chi tiết Tại đây