23/08/2019

DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (LẦN 5) (NĂM 2019) VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) (“Dự thảo”) với nhiều nội dung quan trọng liên […]
23/07/2019

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XIN CẤP PHÉP CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ theo Quyết định 632/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 04/05/2019: – Cụ thể, […]
02/05/2019

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TIN NHẮN

Căn cứ theo Công văn 330/CNTT-PM được ban hành ngày 03/04/2019: – Theo đó, hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng […]
03/04/2019

GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA 60 THÁNG

Căn cứ vào Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/05/2019: – Điều kiện để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động:   […]