Bất động sản

04/06/2020

08 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo quy định tại Điều 2 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 quy định rõ về trường hợp Đất phi nông nghiệp không sử […]
09/03/2020

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN CẤP “SỔ ĐỎ” CHO CONDOTEL

Căn cứ Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020: Về việc cấp Giấy […]
22/11/2017

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Bất động sản

Thị trường bất động sản tại Việt Nam không ngừng thay đổi và chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật. Dù là trong kinh […]