22/06/2020

ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 ĐƯỢC HỖ TRỢ 500.000VNĐ/NGƯỜI

Căn cứ Quyết định 643/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi […]
01/06/2020

HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ 15/7/2020

Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định […]
18/05/2020

THỦ TỤC XÁC NHẬN DANH SÁCH NLĐ TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ KHÔNG LƯƠNG DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Căn cứ Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2020: – […]
15/04/2020

LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Căn cứ Công văn 245/TLĐ của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2020: – Theo đó, […]