Dưới đây là danh sách luật sư sáng lập FUJILAW – những luật sư dày dặn kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu của quý khách hàng.

Để xem chi tiết, vui lòng nhấn vào bất kỳ tên luật sư nào dưới đây.

Trần Văn Trí

Luật sư điều hành

+84 983 789 059

tri.tran@fujilaw.com

Lĩnh vực tập trung

 • Doanh nghiệp – Lao động
 • Tài chính – ngân hàng
 • Chứng khoán & Thị trường vốn
 • Giải quyết tranh chấp
 • Tranh tụng tại trọng tài và tòa án
Xem thông tin chi tiết

Trần Thanh Tùng

Luật sư thành viên

+84 913 711 833

tung.tran@fujilaw.com

Lĩnh vực tập trung

 • Lao động
 • Bất động sản
 • Hôn nhân & Gia đình
 • Giải quyết tranh chấp
 • Tranh tụng tại trọng tài và tòa án
Xem thông tin chi tiết

Lê Nguyễn Minh Thư

Luật sư thành viên

+84 909 720 680

thu.le@fujilaw.com

Lĩnh vực tập trung

 • Đầu tư & Doanh nghiệp
 • Mua bán & Sáp nhập
 • Tài chính & Ngân hàng
Xem thông tin chi tiết

Lương Quang Hưng

Luật sư thành viên

hung.luong@fujilaw.com

Lĩnh vực tập trung

 • Đầu Tư Nước Ngoài
 • Chứng Khoán
Xem thông tin chi tiết

Nguyễn Thanh Hải

Luật sư thành viên

hai.nguyen@fujilaw.com

Lĩnh vực tập trung

 • Bất Động Sản (Luật đất đai)
Xem thông tin chi tiết