09/03/2020

TỪ 2020, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

Căn cứ Thông tư 35/2019/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020. Các quy định tại Thông […]
09/03/2020

CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2020

Căn cứ Nghị định 90/2019/NĐ-CP do Chính phủ đã ban hành ngày 15/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020: – Theo đó, quy định […]
06/02/2020

TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGỪNG VIỆC DO DỊCH BỆNH NGUY HIỂM

Dear Quý Khách hàng. Trước diễn biết phức tạp của dịch bệnh nCoV do Virut Corona gây ra Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM […]
13/01/2020

BỘ Y TẾ BAN HÀNH GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Căn cứ theo Thông tư 10/2019/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành ngày 10/06/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019: Theo đó, […]