16/08/2018

TỔNG HỢP CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG

I. ĐỊNH NGHĨA: Tiền lương là khoản tiền mà Người sử dụng lao động (NSDLĐ) trả cho Người lao động (NLĐ) để thực hiện công việc theo […]
05/07/2018

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN LƯU Ý KHI GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG PHỤ LỤC

STT ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG GHI CHÚ 1 Muốn áp dụng gia hạn hợp đồng lao động thì cũng cần có sự đồng ý của người […]
27/06/2018

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Câu hỏi của khách hàng: Công ty tôi có ký kết Hợp đồng đào tạo nghề với người lao động từ tháng 01/2017 đến tháng 01/2018. […]
08/06/2018

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRỢ CẤP SẼ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾT

Ở góc độ quan hệ lao động, khi Người lao động chết thì: 1. Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt (Khoản 6, Điều 36 BLLĐ); […]