14/03/2018

BỐN ĐIỂM THAY ĐỔI LỚN VỀ CHÍNH SÁCH BHXH BẮT BUỘC TỪ NGÀY 01/01/2018

  I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: STT CĂN CỨ PHÁP LÝ GHI CHÚ 1 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.   2 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy […]
22/11/2017

Chế định về hợp đồng lao động – nhiều lỗ hổng cần khắc phục

Đúc rút từ những kinh nghiệm tư vấn lao động và quá trình nghiên cứu chuyên sâu, Luật sư TRẦN VĂN TRÍ đã tổng kết thành […]
22/11/2017

Các khoản phải đóng của Doanh nghiệp và Người lao động

NGHĨA VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG (A) DOANH NGHIỆP (B) CƠ SỞ PHÁP LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Một (01)% tiền lương tháng làm căn cứ đóng […]
22/11/2017

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Pháp luật hiện hành có khá nhiều quy định chồng chéo và không rõ ràng về mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo Hiểm Xã […]