25/08/2021

THỦ TỤC MỞ THỪA KẾ

Căn cứ: – Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 (“Luật Công chứng”); – Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 (“BLDS”); – Nghị định […]
25/08/2021

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Căn cứ: – Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (“Luật Hộ tịch”); – Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều […]
24/08/2021

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT VÀ MỘT VÀI HỖ TRỢ BỔ SUNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẾT DO COVID-19

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT Căn cứ: – Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 […]
10/11/2020

TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020: – Theo đó, các hành vi […]