17/02/2023

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 18/2022/TT-BYT

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định […]
21/12/2021

HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 3749 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 15/12/2021, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, […]
15/12/2021

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NHIỄM COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC CÓ ĐƯỢC XEM LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Liên quan đến việc NLĐ bị nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc có được xem là Tai nạn lao động (“TNLĐ”), Bệnh nghề nghiệp (“BNN”) hay […]
05/08/2021

KHUNG PHÁP LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID – 19

Với tình hình dịch bệnh Covid bùng phát rộng khắp hiện tại, mối quan hệ ba bên gồm Người Sử Dụng Lao Động (“NSDLĐ”) – Người […]