28/11/2023

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ NĂM 2024

Kính gửi Quý Khách hàng, Vào ngày 22/11/2023 Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội có ban hành Thông số 5015/TB-LĐTBXH về việc nghỉ […]
24/11/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 8662/VPCP-KGVX ngày 03/11/2023 của Văn phòng Chính phủ […]
17/02/2023

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 18/2022/TT-BYT

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định […]
21/12/2021

HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 3749 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 15/12/2021, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, […]