29/11/2023

THỜI GIAN LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÂN SỰ

Kính gửi Quý Khách hàng, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay không có quy định về thời gian […]
28/11/2023

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ NĂM 2024

Kính gửi Quý Khách hàng, Vào ngày 22/11/2023 Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội có ban hành Thông số 5015/TB-LĐTBXH về việc nghỉ […]
24/11/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 8662/VPCP-KGVX ngày 03/11/2023 của Văn phòng Chính phủ […]
17/02/2023

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 18/2022/TT-BYT

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định […]