28/11/2019

AI LÀ BÊN YẾU THẾ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HIỆN NAY?

Trong buổi hội thảo góp ý sửa đổi Bộ Luật Lao Động (“BLLĐ”) do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (“BLĐTBXH”) tổ chức, có […]
14/11/2019

BỘ Y TẾ TRẢ LỜI 5 VƯỚNG MẮC VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

Căn cứ Công văn 5823/BYT-BH ban hành và có hiệu lực từ ngày 02/10/2019: – Bộ Y tế trả lời một số vướng mắc khi khám […]
09/10/2019

CÔNG ĐOÀN ĐỀ XUẤT THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 28/8/2019, có hiệu lực từ ngày 10/09/2019: Theo đó, để […]
23/09/2019

KHÔNG XỬ LÝ THEO ĐIỀU 216 BLHS NẾU TRỐN ĐÓNG BHXH TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

Căn cứ Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành ngày 15/08/2019: – Đối với hành vi […]