18/02/2024

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG ĐOÀN LÌ XÌ TẾT, TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sau đây là tổng hợp một số các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (“TTNCN”) khi Người […]
30/12/2023

CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi Quý Khách hàng, Ngày 29/12/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia […]
13/12/2023

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÍNH THỨC RA MẮT

Kính gửi Quý Khách Hàng, Liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá […]
25/08/2021

THỦ TỤC MỞ THỪA KẾ

Căn cứ: – Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 (“Luật Công chứng”); – Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 (“BLDS”); – Nghị định […]