03/04/2019

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP

Căn cứ vào Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 18/3/2019: Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã […]
20/12/2018

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo […]
04/12/2018

CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ MỨC LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH

Công văn số 4984/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời một số vướng mắc của FUJILAW về chế độ chi trả […]
24/10/2018

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

I. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam phải tham gia bảo hiểm trong trường hợp sau: 1. Người lao […]