TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRỢ CẤP SẼ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾT
08/06/2018
THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG THỰC TIỄN
27/06/2018

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Câu hỏi của khách hàng:

Công ty tôi có ký kết Hợp đồng đào tạo nghề với người lao động từ tháng 01/2017 đến tháng 01/2018. Sau đó ký kết Hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm từ 01/2018 – 01/2019 và đóng bảo hiểm cho người lao động từ tháng 01/2018. Tuy nhiên đến tháng 5/2018 hai bên đã thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng. Tôi có một số câu hỏi sau:

1. Công ty tôi có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không? và

2. Công ty tôi có thể ký với Người lao động 01 hợp đồng đào tạo nghề có thời hạn 01 năm, sau khi kết thúc Hợp đồng đào tạo này thì ký thêm 01 Hợp đồng đào tạo nghề khác nữa không?

Trả lời của Luật sư:

Chào Bạn,

Dựa vào câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì thời gian HỌC NGHỀ sẽ được tính vào thời gian thực tế làm việc để tính trợ cấp thôi việc.

Như vậy, với trường hợp trên, công ty bạn phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động là một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian đào tạo nghề lâu như vậy KHÔNG THỂ ÁP DỤNG CHO CTY KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG DẠY NGHỀ.

Công ty chỉ dạy nghề khi có GIÁO ÁN HẴN HOI cũng như CÓ CĂN CỨ CHỨNG MINH SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC THÌ NGƯỜI HỌC SẼ ĐẠT ĐƯỢC TRÌNH ĐỘ LÀ GÌ?

Do đó, việc ký hợp đồng đào tạo dài hạn như Công ty của bạn sẽ có thể bị xem là vi phạm.

Trân trọng./.