Thương mại điện tử
22/11/2017
Đầu tư và thành lập doanh nghiệp
22/11/2017

Tuân thủ quy định

Nhận thức được các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững trong kinh doanh, các doanh nghiệp luôn chú trọng việc tuân thủ pháp luật.

FUJILAW cung cấp những giải pháp tư vấn toàn diện với chi phí hợp lý nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến

  • Nhóm quản lý nội bộ, gồm: điều lệ, quy định quản trị, biên bản họp và nghị quyết của doanh nghiệp;
  • Và nhóm các hoạt động kinh doanh, giao dịch thương mại nói chung.

Trên cơ sở ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp, cũng như dựa vào tình huống thực tế hiện thời, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp nhất, chi phí hợp lý để bảo vệ và có thể hạn chế tối đa rủi ro nhất cho doanh nghiệp.

Chính vì thế, FUJILAW đã và đang được các khách hàng tin tưởng gắn kết lâu dài. Một trong số đó là:

  • Công ty TNHH Yicheng Logistics;
  • Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Trần Thịnh;
  • Purenic Việt Nam;
  • Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài;
  • GA Consultants;
  • Es Networks.