Tuân thủ quy định
22/11/2017
Pháp luật về di chúc và thừa kế
22/11/2017

Đầu tư và thành lập doanh nghiệp

Đầu tư và thành lập doanh nghiệp là một trong những bước cơ bản nhất để khởi đầu cho sự nghiệp. FUJILAW luôn sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước từng giai đoạn cụ thể hoặc toàn bộ quá trình. Chúng tôi đánh giá, đưa ra ý kiến tư vấn và trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý với cam kết nhanh chóng và hiệu quả.

Công việc cụ thể gồm:

 • Giới thiệu địa điểm triển khai dự án đầu tư;
 • Đề xuất hình thức, phương thức đầu tư kinh doanh phù hợp; Giới thiệu đối tác nếu khách hàng có nhu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán các công việc liên quan;
 • Tiến hành tất cả các thủ tục hành chính trước và sau khi được cấp phép đầu tư, kinh doanh như: tư vấn; xin giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp; đăng ký bổ sung ngành nghề; tăng giảm vốn;

Kinh nghiệm của FUJILAW:

Hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư Nhật Bản sau:

 • Công ty TNHH MTV Nhanh Nhanh, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm văn phòng phẩm;
 • Công ty TNHH Shima Seiki Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa;
 • Công ty TNHH Phần mềm STC Việt Nam, Công ty TNHH Unitec Solution Việt Nam; Công ty TNHH 1 PAC Việt Nam, ngành nghề chính là sản xuất phần mềm;
 • Công ty TNHH Tư vấn One Clappin, Công ty TNHH KIC Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý;
 • Công ty TNHH ITP Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
 • Công ty TNHH Aytec Việt Nam, chuyên thiết kế máy móc và thiết bị;

Ngoài ra, còn có cá nhân và các tổ chức trong và ngoài nước khác:

 • Công ty TNHH MTV đầu tư Mai Lâm;
 • Công ty TNHH Topwolf;
 • Xin giấy phép thành công cho Văn phòng báo chí thường trú cho Công ty Cổ phần Niigata Sogo Television và Phóng viên thường trú Nhật Bản tại Việt Nam.