HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 13/2023/ND-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

QUY TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
11/04/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
24/11/2023

HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 13/2023/ND-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi Quý Khách hàng,

Vào ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, sau khi Nghị định được ban hành rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã gửi câu hỏi về các vấn đề liên quan đề nghị hướng dẫn thực hiện và triển khai quy định của Nghị định.

Do đó, vào ngày 07/6/2023, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức đã lựa chọn, tổng hợp, giải đáp một số câu hỏi của các doanh nghiệp, tổ chức gửi về Hội nghị xoay quanh những nội dung như: Các quyền của chủ thể dữ liệu; xác định các bên tham gia xử lý dữ liệu; thủ tục hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài….

Vui lòng xem bảng tổng hợp một số câu hỏi câu hỏi và trả lời liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Nghị định 13/2023/NĐ-CP của buổi Hội nghị tại đường link sau: Tra loi ve ND 13_2023_ND-CP.

Trân trọng./.