#electronic transactions

10/05/2024

CÓ THỂ SỬ DỤNG SONG SONG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÝ TRUYỀN THỐNG TRONG CÙNG MỘT VĂN BẢN?

– Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện đại như hiện nay, việc sử dụng Chữ ký điện tử (hay Chữ Ký Số) được xem […]