Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
22/11/2017
Tuân thủ quy định
22/11/2017

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang phát triển một cách nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay. Ở Việt Nam, một hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này cũng đã được ban hành và áp dụng. Tuy nhiên trên thực tế, đối với nhiều Start-up và các công ty IT thì vẫn còn nhiều thử thách khi muốn đầu tư kinh doanh “đúng đường”.

Công ty luật chúng tôi đã có kinh nghiệm tư vấn nhiều năm trong lĩnh vực thương mại điện tử kể từ khi nhận thức được tầm quan trọng của ngành này và không ngừng cập pháp luật về chuyên ngành đặc biệt này.

FUJILAW cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến:

  • Thông báo website thương mại điện tử;
  • Giấy phép phần mềm; giấy phép hoạt động;
  • Các thỏa thuận giao dịch thương mại điện tử (như mua bán, outsourcing…);
  • Bảo mật thông tin và các vấn đề bản quyền khác.