QUY TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

cb33e588843629f1382aee59423dceff
05/04/2023

QUY TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý Khách hàng,

FUJILAW trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bài viết tổng hợp các quy định liên quan đến quy trình họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bao gồm:

(i) Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; và

(ii) Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Vui lòng nhấp vào đường Link. để đọc nội dung bài viết.

Hy vọng rằng nội dung của bài viết hữu ích với Quý Khách hàng.

Trân trọng./.