Pháp luật về di chúc và thừa kế

Đầu tư và thành lập doanh nghiệp
22/11/2017
Hôn nhân và gia đình
22/11/2017

Pháp luật về di chúc và thừa kế

FUJILAW tư vấn và giải quyết vấn đề pháp luật về thừa kế, cụ thể:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;
  • Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
  • Tư vấn về thừa kế theo pháp luật;
  • Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;
  • Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp.