15/04/2020

GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Căn cứ Công văn 897/TCT-QLN do Tổng cục Thuế ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2020: – Theo đó, người nộp thuế (NNT) […]
09/03/2020

XEM XÉT MIỄN, GIẢM LÃI VAY NGÂN HÀNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Căn cứ Công văn 1117/NHNN-TD do Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2020: – Theo đó, Ngân hàng Nhà […]
09/03/2020

HƯỚNG DẪN VỀ ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ Công văn 3334/CT-TTHT do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 21/01/2020: – Theo đó, cá nhân có thu […]
09/03/2020

LÃI SUẤT QUÁ HẠN ĐỐI VỚI NỢ GỐC TÁI CẤP VỐN BẰNG 150% LÃI SUẤT KHOẢN VAY

Căn cứ Thông tư 24/2019/TT-NHNN ban hành ngày 28/11/2019 và có hiệu lực ngày 18/01/2020: Theo đó, lãi suất tái cấp vốn, gia hạn tái cấp […]