30/09/2020

THỜI HẠN KÊ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ Thông tư 65/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 23/8/2020: – Theo đó, Thông tư 65/2020/TT-BTC quy […]
29/09/2020

TỪ NGÀY 01/9/2020, DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHỈ CẦN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC 03 NGÀY LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị định 81/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 01/9/2020: – Theo quy định mới, doanh nghiệp phát […]
14/09/2020

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Căn cứ Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020: – Theo đó, tổng chi phí lãi vay […]
22/06/2020

LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN, THUẾ GTGT

Căn cứ Công văn 5977/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2020: – Về việc gia hạn nộp thuế […]