13/01/2020

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI PHIẾU QUÀ TẶNG

Căn cứ theo Công văn 96153/CT-TTHT do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 25/12/2019: Đối với phiếu quà tặng, phiếu […]
13/01/2020

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG

Căn cứ theo Thông tư 28/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 25/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/04/2020: […]
13/01/2020

03 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ theo Thông tư 25/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 17/01/2020: […]
14/11/2019

SỬA ĐỔI HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 11/10/2019 và có hiệu lực từ ngày 25/11/2019: Bổ sung quy định mới […]