04/06/2020

ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NGÀY 01/7/2020

Kính gửi Quý Khách hàng, Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ […]
04/06/2020

ĐỀ XUẤT GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ, SIÊU NHỎ

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội […]
18/05/2020

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Căn cứ Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2020: – Các doanh nghiệp là đối tượng được […]
15/04/2020

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TỪ 1.000 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI TẬP TRUNG KINH TẾ PHẢI THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định 35/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/03/2020 và có hiệu lực ngày 15/05/2020: – Theo đó, các doanh nghiệp dự định […]