14/09/2020

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

Căn cứ Luật Đầu tư 2020 do Chính phủ ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021: – Dịch vụ Kinh doanh […]
18/05/2020

ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN

Căn cứ Nghị định 52/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2020: – Theo đó, các điều kiện […]
09/03/2020

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 09 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Căn cứ Nghị định 17/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 và có hiệu lực ngày 22/03/2020: – Có 09 Nghị định được sửa đổi, […]
09/03/2020

TỪ NGÀY 25/02/2020, CÓ 10 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ Nghị định 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020 và có hiệu lực ngày 25/02/2020: – Kể từ ngày 25/02/2020, 10 trường hợp […]