20/01/2020

QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH RƯỢU BIA

Kể từ ngày 01/01/2020, Luật phòng chống tác hại của Rượu, Bia chính thức có hiệu lực. Qua đó, Luật này đã cập nhật cũng như […]
13/01/2020

DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY

Căn cứ theo Thông tư 29/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 12/02/2020: […]
13/01/2020

BỔ SUNG 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ theo Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/12/2019: – Bổ […]
13/01/2020

TRỰC TIẾP ĐƯA TIN KHÔNG TRUNG THỰC VỀ DOANH NGHIỆP KHÁC, PHẠT ĐẾN 300 TRIỆU ĐỒNG

Căn cứ theo Nghị định 75/2019/NĐ-CP do Chỉnh phủ ban hành ngày 26/09/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2019: – Theo đó, mức phạt tiền […]