ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN

04 BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
18/05/2020
THỦ TỤC XÁC NHẬN DANH SÁCH NLĐ TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ KHÔNG LƯƠNG DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
18/05/2020

ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN

Close up golf ball on green grass field. sport golf club

Căn cứ Nghị định 52/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2020:

– Theo đó, các điều kiện để nhà đầu tư xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn gồm:

(i) Diện tích sân gôn tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ gôn); diện tích Dự án sân gôn xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ gôn).

(ii) Mật độ xây dựng gộp của khu đất xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

(iii) Nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân gôn trong thời hạn không quá 36 tháng (đối với sân gôn 18 lỗ) hoặc không quá 48 tháng (đối với sân gôn khác) kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

(iv) Việc mở rộng Dự án sân gôn đã được quyết định chủ trương đầu tư chỉ được xem xét sau khi Dự án đó đã hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 5 và 6 Nghị định này.

(v) Trường hợp nhà đầu tư đề xuất các Dự án sân gôn khác nhau trên cùng địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đề xuất Dự án sân gôn kế tiếp của nhà đầu tư đó chỉ được xem xét sau khi Dự án sân gôn đã được quyết định chủ trương đầu tư trước đó hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

– Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ chơi gôn, kinh doanh hoạt động tập luyện, thi đấu gôn và các dịch vụ có liên quan phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

Trân trọng./.