XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NẾU CÓ HÀNH VI GỬI TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỬ ĐỒNG Ý TRƯỚC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
14/09/2020
04 ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT TỪ NGÀY 15/9/2020
29/09/2020

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NẾU CÓ HÀNH VI GỬI TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỬ ĐỒNG Ý TRƯỚC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Red Retro phone receiver

Căn cứ Nghị định 91/2020/TT-BTC do Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020:

– Theo đó, Nghị định này đã đưa ra các định nghĩa rõ ràng về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác như sau:

(i) Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

(ii) Tin nhắn quảng cáo/Thư điện tử/Cuộc gọi rác bao gồm:

  • Tin nhắn quảng cáo/Thư điện tử/Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn/ Thư điện tử/Gọi điện thoại quảng cáo đó vi phạm các quy định tại Nghị định 91/2020;
  • Tin nhắn/ Thư điện tử/Gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

– Mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ sẽ dao động từ 05 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cụ thể:

(i) Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng: Gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được đồng ý một cách rõ ràng, đến người đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; gửi tin nhắn đăng ký đến người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo;

(ii) Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng: Gọi hơn 01 cuộc gọi đến 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ hoặc ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ – 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác…

(iii) Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng: Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định; gửi bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo;

(iv) Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng: Gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

(v) Ngoài việc phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Trân trọng./.