05/10/2018

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 01/11/2020

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018: Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, […]
24/07/2018

TỔNG HỢP CÁC LOẠI VỐN

Ngày nay, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã kéo theo sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp diễn ra gay gắt hơn. […]
22/11/2017

Thay đổi phải chăng chỉ để làm phức tạp thêm?

ĐẶT TÊN RIÊNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI Mới đây một Công ty Nhật Bản tiến hành đầu tư vào KCX Tân […]
22/11/2017

Quy định pháp luật về công ty cổ phần

Có ý tưởng kinh doanh mới chỉ là bước khởi đầu cơ bản trên con đường lập nghiệp, quan trọng hơn hết là ý tưởng đó […]