TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG

TĂNG MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG TỪ 01/9/2020
09/11/2020
HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP
10/11/2020

TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020:

– Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm:

(i) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác;

(ii) Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;

(iii) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;

(iv) Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá;

(v) Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu;

(vi) Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;

(vii) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;

(viii) Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

(ix) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

(x) Hành vi vi phạm về thương mại điện tử;

(xi) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;

(xii) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

– Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức.

– Đối với hành vi sản xuất hàng giả, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân. Tương tự mức phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.

– Trong lĩnh vực kinh doanh rượu, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với hành vi bán, cung cấp rượu cho người dưới 18 tuổi. Trường hợp bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động; sử dụng lao động dưới 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, kinh doanh rượu mức phạt từ 03 triệu đến 05 triệu đồng.

Trân trọng./.