TĂNG MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG TỪ 01/9/2020

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
06/11/2020
TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG
10/11/2020

TĂNG MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG TỪ 01/9/2020

Căn cứ Nghị định 82/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/09/2020:

Theo đó, các hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng bị xử phạt như sau từ 01/9/2020:

(i) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu:

  • Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản để được công chứng hợp đồng;
  • Sử dụng giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung để được công chứng hợp đồng.

(ii) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối nếu:

  • Giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng; giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng;
  • Yêu cầu công chứng hợp đồng giả tạo;
  • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng (hiện hành phạt từ 3 đến 7 triệu đồng);
  • Cản trở hoạt động công chứng.

Trân trọng./.