CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 12/2022/TT-NHNN
10/11/2022
QUY TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
11/04/2023

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 18/2022/TT-BYT

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Sau đây gọi là Thông tư 18/2022/TT-BYT”) và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. Theo đó, Thông tư 18/2022/TT-BYT có một số thay đổi đáng lưu ý như sau:

1. Quy định về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) một lần:

(i) Theo Khoản 1, Điều 1, Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa đổi, bổ sung Điều 4, Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định về trường hợp đặc biệt mắc bệnh được hưởng BHXH một lầnkhi thuộc một trong các điều kiện sau đây:

a) Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS;

b) Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

(ii) Trước đây, tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định Người lao động (“NLĐ”) được nhận BHXH một (01) lần nếu đồng thời đáp ứng cả hai (02) điều kiện: NLĐ bị ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn điều kiện tại Mục 1.(i).(b) nêu trên.

2. NLĐ được chủ động đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(i) Theo Khoản 8, Điều 1, Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định về thời hạn giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo đó:

a) Đối với các trường hợp giám định lại TNLĐ-BNN, NLĐ được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động;

b) NLĐ được quỹ TNLĐ-BNN chi trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN.

(ii) Trước đó, tại khoản 1, Điều 12, Thông tư 56/2017/TT-BYT, người lao động sau khi đã giám định mức độ suy giảm khả năng lao động thì phải chờ ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) mới được giám định lại.

3. Điều chỉnh về thành phần của Hồ sơ để hưởng BHXH

 Thông tư 18/2022/TT-BYTđã bổ sung ba (03) loại giấy tờ chứng minh cho việc NLĐ gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận BHXH một lần, hưởng chế độ bảo hiểm khi lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai, cụ thể như sau:

(i) Phiếu khám bệnh;

(ii) Phiếu kết quả cận lâm sàng;

(iii) Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do COVID-19:

(i) Đây là một trong những điểm nỗi bật hoàn toàn mới của Thông tư 18/2022/TT-BYT được quy định tại khoản 13, Điều 1. Cụ thể, người nhiễm COVID-19 điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

b) Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 168/NQ-CP, như sau:

– Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19;

– Bệnh viện điều trị COVID-19;

– Bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19;

– Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19.

(ii) NLĐ được yêu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu đi khám mà chưa được cấp. Lưu ý phần ngày/tháng/năm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải trùng với ngày người lao động đến khám bệnh. Trường hợp đợt khám bệnh kéo dài từ hai (02) ngày trở lên thì ngày/tháng/năm cấp phải trùng với ngày cuối cùng của đợt NLĐ đến khám bệnh và cần được chỉ định nghỉ ngoại trú.

5. Được yêu cầu cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH nếu đi khám mà chưa được cấp:

Tại Khoản 16, Điều 1, Thông tư 18/2022/TT-BYT bổ sung hướng dẫn mới. Cụ thể nếu đã khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì NLĐ có thể làm văn bản đề nghị cơ sở khám chữa, bệnh đã khám và điều trị cấp mới các loại giấy tờ này cho mình.

Thông tư 18/2022/TT-BYT cũng hướng dẫn, phần ngày, tháng, năm trên phần chữ ký của người hành nghề của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra việc, giấy nghỉ dưỡng thai,… phải ghi theo đúng ngày mà giấy này được cấp. 

Như vậy, từ ngày 15/02/2023 áp dụng nhiều quy định mới liên quan đến chế độ BHXH cần đặc biệt lưu ý. Vậy FUJILAW thông báo để các Doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Trân trọng./.