DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
30/12/2023
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG ĐOÀN LÌ XÌ TẾT, TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
18/02/2024

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi Quý Khách Hàng, 

FUJILAW trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng lời cảm ơn vì đã luôn tin tưởng đồng hành và sử dụng dịch vụ pháp lý do FUJILAW cung cấp trong suốt thời gian vừa qua. 

1. Vào ngày 17/4/2023 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và có hiệu lực ngày 01/7/2023 (Sau đây gọi là “Nghị định 13”). Do đó, bằng email này FUJILAW gửi đến Quý Khách Hàng Các dịch vụ pháp lý mà FUJILAW cung cấp liên quan đến Nghị định 13 như sau:

   (i)   Soạn thảo Thoả thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân giữa Công ty và Người lao động; 

   (ii)   Soạn thảo thông báo về việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân cuả Người lao động tại Công Ty;

   (iii)  Soạn thảo Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm:

           (a) Thông báo gửi hồ sơ.

           (b) Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;

           (c) Phụ lục Hồ sơ đánh giá tác động (Chi phí thực hiện biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân).

   (iv)  Soạn thảo Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm:

           (a) Quyết định ban hành Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân;

           (b) Quy chế xử lý dữ liệu cá nhân.

    (v)   Soạn thảo Mẫu chỉ định bộ phận và Nhân sự phụ trách;

    (vi)  Soạn thảo Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài bao gồm:

            (a) Thông báo gửi hồ sơ; 

            (b) Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài; 

            (c)  Phụ lục Hồ sơ đánh giá tác động (Chi phí thực hiện biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân).

     (vii) Soạn thảo thoả thuận xử lý dữ liệu.

2. Theo đó, Quý Khách Hàng vui lòng xem Báo phí được FUJILAW đính kèm để biết được các thông tin chi tiết liên quan đến mức phí dịch vụ cũng như thời gian thực hiện đối với từng dịch vụ mà FUJILAW cung cấp. 

Cần thêm thông tin gì, vui lòng và đừng ngại liện hệ với Chúng tôi.

Trân trọng./.