THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG ĐOÀN LÌ XÌ TẾT, TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
24/01/2024

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG ĐOÀN LÌ XÌ TẾT, TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sau đây là tổng hợp một số các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (“TTNCN”) khi Người Lao Động được Công đoàn lì xì tết, tặng quà tết.

1. Trường hợp 1: Xét từ nguồn tiền để chi ra thì đây là khoản lấy từ quỹ Công Đoàn Cơ Sở (“CĐCS“):

(i) Theo quy định tại Điều 2.2, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản đóng thuế phải được nhận từ Công ty;

(ii) Theo quy định tại Điều 27, Luật Công đoàn quy định các khoản chi và được cụ thể tại Điều 6.1.3, Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 01/3/2022:

1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.

a) Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

– Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn.

Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ, tết...; ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28/7; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở.

b) Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

⇒ Theo quy định này, CĐCS tặng quà tết và Lì-xì cho người lao động (“NLĐ“) sẽ không phải đóng TTNCN (Vui lòng xem Công văn đính kèm).

2. Trường hợp 2: Xét về hình thức chuyển giao:

(i) Theo Điều 2.10, Thông tư hướng dẫn về TTNCN:

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

(ii) Điều 16.1, Thông tư hướng dẫn về TTNCN quy định về thu nhập tính thuế đối với quà tặng:

“Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.”

 ⇒ Với hai (02) quy định trên thì:

– Lì-xì bằng TIỀN MẶT sẽ không bị tính thuế (vì hình thức tặng cho tài sản này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN (https://chinhsachonline.chinhphu.vn/chi-qua-tang-bang-tien-doanh-nghiep-co-phai-ke-khai-thue-64725.htm); 

– Tặng cho bằng hiện vật thì hiện vật đó phải có giá trị từ 10.000.000 (Mười triệu) đồng trở lên.

Từ các nội dung bên trên, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo nội dung bên trên để biết và thực hiện theo đúng quy định.

 Trân trọng./.