Tư vấn về môi giới và đại lý môi giới, giao dịch kinh doanh có sự tham gia của tổ chức tài chính, trao đổi và thanh toán bù trừ, bảo hiểm tài chính doanh nghiệp

Tư vấn xin cấp Giấy phép lao động cho Người lao động nước ngoài tại Việt Nam
22/11/2017
Tư vấn tuân thủ quy định chứng khoán, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến giao dịch chứng khoán
22/11/2017

Tư vấn về môi giới và đại lý môi giới, giao dịch kinh doanh có sự tham gia của tổ chức tài chính, trao đổi và thanh toán bù trừ, bảo hiểm tài chính doanh nghiệp

Thị trường vốn nói chung trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, đặc biệt là các Thị trường Hệ thống ngân hàng thương mại và các Tổ chức Tài chính, Thị trường Trái phiếu và Thị trường Cổ phiếu, và Thị trường Bảo hiểm.

Các luật sư của FUJILAW bằng kiến thức chuyên sâu và với phương thức tiếp cận đặc biệt, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến Thị trường vốn cho các công ty/doanh nghiệp vừa và nhỏ, một số các tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước tại Việt Nam.

Nhóm luật sư tài chính FUJILAW tập trung vào hoạt động Chứng khoán và đặc biệt đối với:

  • Chào bán vốn sở hữu và chào bán nợ;
  • Trái phiếu và chứng khoán trao đổi;
  • Các quỹ đầu tư;
  • Các vấn đề về tuân thủ quy định.