Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Hôn nhân và gia đình
22/11/2017
Tranh tụng
22/11/2017

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Trong các giao dịch dân sự, việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng là một bước vô cùng quan trọng để các bên có thể thỏa thuận đưa ra các điều khoản đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình nhằm tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, FUJILAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng;
  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng;
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng;
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.