Tư vấn pháp luật về hợp đồng
22/11/2017
Tư vấn xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
22/11/2017

Tranh tụng

Đối với các tranh chấp lao động, luật sư của FUJILAW sẽ đại diện tham gia đàm phán, hòa giải và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước tòa án Việt Nam.

Dưới đây là một số vụ việc gần đây trong suốt hơn 07 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực lao động của chúng tôi:

  • Đại diện cho bên bị đơn là Công ty trong vụ kiện lao động, giá trị tranh chấp là 2,5 tỷ đồng. Kết quả FUJILAW đã bảo vệ thành công cho bị đơn và thắng kiện;
  • Đại diện cho bên bị đơn là Công ty, tại tòa án tỉnh Bình Dương, tranh chấp số tiền trị giá 750 triệu đồng với Kế toán trưởng của Công ty. Kết quả FUJILAW đã bảo vệ thành công cho bị đơn và thắng kiện;
  • FUJILAW đã đại diện và bảo vệ thắng kiện cho Chuyên gia dầu khí nước ngoài trong vụ kiện tranh chấp với một Công ty tại Việt Nam với giá trị 1,5 tỷ đồng.