ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN CẤP “SỔ ĐỎ” CHO CONDOTEL

KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO VÙNG LƯƠNG TỐI THIỂU
09/03/2020
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH NCOV
09/03/2020

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN CẤP “SỔ ĐỎ” CHO CONDOTEL

Căn cứ Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020:

  • Về việc cấp Giấy chứng nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn dựa trên cơ sở các quy định đã có.
  • Trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đủ điều kiện được chuyển nhượng, việc chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) cho bên nhận chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
  • Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; khoản 8 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.
  • Bộ cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Trân trọng./.