Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Bất động sản

Đại diện cho các nhà tài trợ về tài chính, bên vay và bên cho vay
22/11/2017
Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
28/11/2017

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Bất động sản

Thị trường bất động sản tại Việt Nam không ngừng thay đổi và chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật. Dù là trong kinh doanh thương mại hay là các giao dịch dân sự đơn thuần, thì việc áp dụng đúng pháp luật và mọi thỏa thuận quyền lợi đều là những vấn đề sống còn trong một giao dịch.

FUJILAW là công ty luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, chúng tôi:

  • Soạn thảo và rà soát toàn bộ các tài liệu liên quan đến giao dịch bất động sản, hợp đồng thuê, hợp đồng mua bán nhà/đất…;
  • Đại diện khách hàng và tham gia đàm phán trong các giao dịch;
  • Chuẩn bị các đề xuất phát triển liên quan đến các dự án bất động sản;
  • Thực hiện các thủ tục xin cấp phép/giấy phép xây dựng liên quan;

Suốt nhiều năm hoạt động, FUJILAW đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, bao gồm:

  • Chủ sở hữu đất đai/nhà cửa và người đi thuê;
  • Các nhà phát triển và xây dựng nhà;
  • Người thuê đất;
  • Doanh nhân và nhà đầu tư;
  • Cá nhân và các công ty (đặc biệt là công ty bất động sản và công ty xây dựng).