CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÍNH THỨC RA MẮT

THỜI GIAN LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÂN SỰ
29/11/2023
CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
30/12/2023

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÍNH THỨC RA MẮT

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023 và có hiệu lực ngày 01/07/2023 (Sau đây gọi là “Nghị định 13”), thì tính đến thời điểm hiện tại, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công An đã chính thức cho ra mắt Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân – tạo cơ sở cho các doanh nghiệp khai báo hồ sơ về hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp mình.

Theo đó, để thực hiện khai báo hồ sơ, Quý Khách hàng vui lòng truy cập vào đường link: https://baovedlcn.gov.vn/

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng xem nội dung được FUJILAW hướng dẫn tại file đính kèm.

Trân trọng./.