TỪ NGÀY 25/02/2020, CÓ 10 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

CÁC TRƯỜNG HỢP THỪA PHÁT LẠI KHÔNG ĐƯỢC LẬP VI BẰNG
09/03/2020
XEM XÉT MIỄN, GIẢM LÃI VAY NGÂN HÀNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19
09/03/2020

TỪ NGÀY 25/02/2020, CÓ 10 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ Nghị định 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020 và có hiệu lực ngày 25/02/2020:

– Kể từ ngày 25/02/2020, 10 trường hợp sau đây sẽ được miễn lệ phí môn bài:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;
  • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;
  • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc;
  • Một số đối tượng năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12);
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trân trọng./.