TRỰC TIẾP ĐƯA TIN KHÔNG TRUNG THỰC VỀ DOANH NGHIỆP KHÁC, PHẠT ĐẾN 300 TRIỆU ĐỒNG

04 TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ BỔ SUNG 20 NHÓM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
13/01/2020
BỔ SUNG 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
13/01/2020

TRỰC TIẾP ĐƯA TIN KHÔNG TRUNG THỰC VỀ DOANH NGHIỆP KHÁC, PHẠT ĐẾN 300 TRIỆU ĐỒNG

Căn cứ theo Nghị định 75/2019/NĐ-CP do Chỉnh phủ ban hành ngày 26/09/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2019:

– Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

– Quy định mới về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Trong đó:

  • Hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp cận thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật sẽ bị phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm.
  • Phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp và từ 200 – 300 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Trân trọng./.