TRỢ CẤP 01 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5-30%

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH
10/11/2020
CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020
10/11/2020

TRỢ CẤP 01 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5-30%

Căn cứ Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2020:

Theo đó, Người lao động đủ các điều kiện sau đây thì được hưởng chế độ tai nạn lao động:

(i) Bị tai nạn một trong các trường hợp sau:

  • Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc và trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.
  • Ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.
  • Trên đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

(ii) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp nêu trên;

(iii) Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều kiện người lao động đủ các điều kiện sau đây thì được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp:

(i) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

(ii) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh thuộc danh mục nêu trên;

(iii) Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp sẽ được giám định.

Ngoài ra, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% được hưởng trợ cấp một lần, từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thân nhân người lao động hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và hưởng chế độ tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

(ii) Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

(iii) Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Trân trọng./.