THAY THẾ TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP
03/04/2019
HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
03/04/2019

THAY THẾ TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT

Căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/03/2019:

Theo đó, toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sẽ được thay thế bởi biểu mẫu mới theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Một số biểu mẫu điển hình được thay thế như:

  • Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh…;
  • Mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật…

Các mẫu văn bản này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 11/03/2019.

Trân trọng./.